Interski BelgiumAbout usInterski streeft ernaar om de uitdagingen en veranderende omstandigheden van de 21ste eeuw aan te pakken. Veranderingen in menselijk gedrag, in materialen en middelen worden allemaal in aanmerking genomen door de Interski-beweging. Wereldwijd netwerken en een gedeelde passie voor
sneeuwsporten laat ons met vertrouwen naar de toekomst kijken.

La vaste famille d'Interski s'efforce de relever les défis et les conditions changeantes du 21 ème siècle. Les changements dans le comportement humain, dans les matériaux et les ressources sont tous pris en compte par le mouvement Interski. Les réseaux mondiaux et une passion commune pour les sports d'hiver, nous permettent de regarder l'avenir avec confiance.
Die große Familie von Interski ist bestrebt die neuen Herausforderungen im Bezug auf die veränderten Rahmenbedingungen des 21. Jahrhunderts anzunehmen. Die Veränderung des menschlichen Verhaltens, die Veränderung der Materialien, die veränderten Zeitresourcen - all diese Strömungen fließen in die Bewegung Interski ein. Die weltweite Vernetzung und die gemeinsame Leidenschaft für den Schneesport lässt uns jedoch beruhigt in die Zukunft des Schneesportes blicken.